PERSONAL.........................................
Annika Eriksson, Gårdsföreståndare
Karin Brolin, 4H gårdsassistent
Ann Liljeqvist, Extrapersonal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elin Riis, .....Extrapersonal

Louise Forsblom, Extrapersonal

Viveka Ragne, Extrapersonal