PERSONAL.........................................
Annika Eriksson, Gårdsföreståndare
Louise Forsblom, Extrapersonal
Ann Liljeqvist, Extrapersonal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Franzé, Extrapersonal