PERSONAL.........................................
Annika Eriksson, Gårdsföreståndare
Minna Väntönen, 4H- gårds assistent
Ann Liljeqvist, Extrapersonal

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Larsdotter, 4H- gårds assistent

Julia Franzé, Extrapersonal

Louise Forsblom, Extrapersonal