Hur blir jag medlem?

Genom att vara medlem får man möjlighet att delta i olika aktiviteter. Barnen är givetvis försäkrade under tiden. Man har även möjlighet att få sin röst hörd genom att man får rösträtt på årsmöten och planeringsmöten. Det blir ibland aktuellt med rabatterade avgifter till olika aktiviteter.

Hur gör man för att bli medlem?
Betala gärna på internet eller gå till posten och hämta inbetalningsblankett för postgirot. Skriv upp så mycket personuppgifter du får plats med, namn, personnummer, adress och telefonnummer. Skriv också med Eolshälls 4Hs klubbnummer: 018007!

Fyll i summan (se nedan hur du ska betala) och kontonummer pg 239473-2 (Sveriges 4H).

 

Observera! Vårt riksförbund har beslutat att ändrat priserna inför 2017, den nya avgiften blir nu olika för olika åldrar:

Medlemskap: de under 26år ....300 kr

Familjemedlem nr 2: under 26år 235 kr

Medlemskap: de över 26år .. ......340 kr

Familjemedlem nr 2: över 26år .. 275 kr