Hur blir man medlem?

 

Om man vill delta i aktiviteter på en 4H-gård behöver man vara medlem i vår Riksorganisation, Sveriges 4H. Genom att vara medlem får man möjlighet att delta i olika aktiviteter hos oss (allt ifrån olika kurser och kollon, till odling och helgsköteri). Medlemsskapet innehåller även en viktig försäkring! Man har som medlem en viktig möjlighet att få sin röst hörd genom att man får rösträtt på årsmöten och planeringsmöten.

Hur gör man för att bli medlem?
Betala gärna på internet. Riksförbundet vill få info om följande:namn, personnummer, adress och telefonnummer. Mycket viktigt är att ni får med Eolshälls 4Hs klubbnummer: 018007- (missar ni detta nummer finns risk att administratören lägger er under slumpvis gård)!

Fyll i summan (se nedan hur du ska betala) och Riksförbundets kontonummer pg 239473-2 (Sveriges 4H)- observera att detta är ett helt annat pg- nr än gårdens!

 

 

Observera! Vårt riksförbund har beslutat att ändrat priset 2017, den nya medlemsavgiften blir nu olika för olika åldrar:

Medlemskap: de under 26år ....300 kr

Familjemedlem nr 2: under 26år 235 kr

 

Medlemskap: de över 26år .. ......340 kr

Familjemedlem nr 2: över 26år ..275 kr