TRÄDGÅRDSBILDER 2004-2012

I våra trädgårdar strävar vi efter att bevara traditionella 1800- talsväxter genom att odla dem. I framsideträdgården finns äldre köksträdgårdsväxter. Vi vill odla en dekorativ köksträdgård och har försäljning av snittblommor under säsong. Under 2009 startade vi upp vår biodynamisk odling. Vi har under året "Öppna Trädgårdsdagar" där vi b.la lär ut om biodynamisk kompostering.

Klicka på texten under bilderna så får du se fler bilder från vår trädgård!

 
 

 
   
Trädgårdarna 1 Trädgårdskurs
   

Trädgårdarna 2

Trädgårdarna 3
   
Photobucket Photobucket
Trädgårdarna 4 Trädgårdarna 5
   
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Trädgården 6  Trädgården 7
   
Trädgården 2005 Starten- Trädgården 2004