Shetlandsponnyn


Shetlandsponnyns hemland är de mycket karga och klippiga Shetlandsöarna. Strändernas sjögräs och tång är under vintern ofta det enda fodret för de frigående ponnyerna. Klimatet rått, fuktigt och blåsigt. Det finns knappt en enda regn eller stormfri dag på hela året. Man vet inte mycket om ursprunget till denna förhistoriska ras. Vikingarna påträffade dem i stora hjordar vid sina invaderingar. På medeltiden kunde man höra talas om dvärghästar på Shetlandsöarna. Fram till 1800-talet var rasen fri från inblandning av främmande blod. År 1850 skapades "Sumburghstammen" genom inkorsning av Norsk fjordhäst. Omkring 1855 importerades en Mustanghingst och en Arabisk fullblodshingst till ön Fetlar. "Fetlarstammen" kännetecknas av en särskild elegans än urtypen, påfallande blev också deras mindre och sirligare huvuden. De tvåfärgade (skäckarna) anses leda tillbaka till Mustanghingsten och till de Islandsponny hingstar som vid denna tid infördes. 1873 upprättades en planmässig avel i stuteriform för bevarandet av den ursprungliga rasen på öarna Bressay och Noss. Ponnyn av denna rastyp bildade grunden till talrika avelsuppfödningar också utanför Shetlandsöarna. I sina anatomiska och psykologiska egenskaper står Shetlandsponnyn mycket nära kallblodets. I sin uthållighet, styrka och hårremm kan man tyda ett nära släktskap med vildhästen. Det är troligt att ett urval av små men ytterst motståndskraftiga hästar har ägt rum på grund av ytterst ogynnsamma klimat och jordförhållanden. Denna urvalsprocess har säkert börjat redan före och under den ponnyvandring söderifrån till Shetlandsöarna som följde under istiden. Förutom några enstaka exemplar började shetlandsponnyer importeras till Sverige först under slutet av 40-talet. 1967 bildades Sveriges Shetlands Sällskap (SSS) och sedan dess förs också stambok över hingstar och ston i Sverige. Shetlandsponnyn är den till antalet största ponnyrasen i dag i Sverige.

Källa: Sveriges shetlands sällskap

 


Vill du läsa mer om shetlandsponnyn?: http://www.shetlandsponny.se/

Klicka HÄR för att komma tillbaka till djurens sida.