Gotlandsrusset


Russet är en svensk inhemsk ponnyras. Man vet genom fornlämningar att det funnits hästar på Gotland i mer än 5 000 år, men vilken sort det rör sig om går inte att säga.
Russ, som är det gotländska ordet för häst, kallas oftast bagge, eller skogsbagge på Gotland. De djur som behövdes i jordbruket, eller som transportmedel, fångades in och tämjdes, övriga fick gå kvar på skogen. Under 1800-talet förändrades hushållssättet på ön. Detta kombinerat med skiftets genomförande gjorde att bönderna ville få bort russen från betesmarkerna i skogarna, och därför minskade antalet russ snabbt. Mestadels såldes Gotlandsrusset till fastlandet, men även till England, Belgien och Tyskland där de användes i gruvorna samt som dragare för mindre vagnar.
Antalet russ minskade snabbt och man började på flera håll oroa sig för att russet skulle utrotas på samma sätt som ölandshästen. Räddningen blev att man korsade in hingst av förmodad knabstrumpestam (och en annan hingst med syriskt blod i sig). Detta gjorde att russet kunde säljas i förädlad form som sporthästar, och aveln kunde leva kvar.1896 visades de första russen på premiering på Gotland. För att kunna besiktiga även de mer eller mindre vilda djuren, anordnades mellan 1914-19 särskilda russbesiktningar vid Lojsta Hed, samt Busarve. Även i dag anordnas i juli månad, premieringar för den viltgående flocken, nu vid Gerums Korsgata. Detta brukar locka stora skaror av russintresserade, och även en hel del turister.
Russaveln levde vidare på Gotland tack vare ett fåtal tappra russuppfödare. Det fanns även russ på fastlandet, då främst på Slottsskogen i Göteborg och Skansen i Stockholm. Dessa stammar har varit av stort värde när det blev problem med alltför stor inavel.
På 1940-talet fick man emellertid problem med inavel eftersom endast 9 verksamma hingstar fanns kvar i aveln. För att få in nytt blod korsade man in welsh ponny och welsh mountain. Bildandet av Svenska Ponnyföreningen på fastlandet, och det faktum att gotlandsrusset blev premieringsberättigat, gjorde att antalet också ökade på fastlandet. Idag är rasen populär och räddad!

Källor:Liselotte Erixon - sekreterare i Svenska Russavelsföreningen, och Nordens Ark

Vill du läsa mer om russ? Gå då till länken:http://www.gotlandsruss.se/menysida2.html, eller: http://www.nordensark.se/Gotlandsruss.htm

Klicka HÄR för att komma tillbaka till djurens sida.