STUDIEBESÖK

Alla veckodagar finns det möjlighet att boka in ett guidat studiebesök på gården. Innehållet anpassas efter gruppens storlek och deltagarnas ålder samt kunskapsnivå.

Ett guidat studiebesök på 1 timme kostar 400 kr/grupp. Ring oss på 08-646 14 12, eller maila eolshalls4h@hotmail.com för att boka tid.